Speak & Travel

Szkoły, obozy i kursy językowe w Anglii, USA i Australii

kursy językowe

Szkoły, obozy i kursy językowe w Anglii, USA i Australii

Placeholder

Szkoły, obozy i kursy językowe w Anglii, USA i Australii

Placeholder

Szkoły, obozy i kursy językowe w Anglii, USA i Australii

Placeholder

Szkoły, obozy i kursy językowe w Anglii, USA i Australii

Placeholder

Szukaj

Znajdź szkołę

Państwo
Miasto
Język
Angielski
Niemiecki
Wiek
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Kategoria
Egzamin
Ogólne
Biznes
Obozy językowe

tl_files/magazyn/boczne/szkola-srednia.jpg

tl_files/magazyn/boczne/sokrates-2.jpg

JAK WYBRAĆ DOBRĄ SZKOŁĘ JĘZYKOWĄ

Każdego roku tysiące szkół językowych zachęcają do korzystania ze swych usług kusząc obietnicami najwyższej skuteczności, oryginalnymi metodami, przyspieszonymi efektami nauczania czy też niskimi cenami. Zdarza się jednak, że są to obietnice bez pokrycia, zaś inwestycja  w kurs w niewłaściwej szkole oznacza stratę czasu i pieniędzy.

 

Z tego względu przed dokonaniem wyboru szkoły językowej dla siebie lub dziecka warto zwrócić uwagę następujące kryteria:

 

Doświadczenie i oferta kursów

Od jak dawna szkoła działa na rynku  i jak bogata jest jej oferta. Szkoła godna zaufania przez lata buduje swój know-how, wypracowuje własne metody i materiały dydaktyczne,  i – co najważniejsze -  zazwyczaj może pochwalić się sprawdzonym zespołem lektorów.

Bogata oferta z reguły oznacza, że grupy są dobrze dobrane pod względem wieku oraz poziomu zaawansowania. Mała bądź początkująca szkoła siłą rzeczy będzie tworzyć grupy, w których różnice poziomu i wieku między słuchaczami będą większe, bo jej możliwości różnicowania grup w tym zakresie są ograniczone.

 

Kwalifikacja do grup

Przed zapisaniem się na kurs szkoła powinna zaoferować potencjalnemu klientowi test (link do testu kwalifikacyjnego) i rozmowę z metodykiem, mające na celu określenie poziomu znajomości języka  oraz sprecyzowanie jego potrzeb językowych. Nauka daje najlepsze rezultaty jeśli przebiega w gronie osób na wyrównanym poziomie i w podobnym wieku.

W grupach dziecięcych i młodzieżowych różnica wieku nie powinna przekraczać 2 lat.


Wielkość grup

W małej grupie uczeń ma szansę otrzymać od nauczyciela tyle uwagi, ile potrzebuje; ma również wystarczająco dużo czasu i możliwości, by dojść do głosu na zajęciach. W grupach dziecięcych niewielka liczebność niewątpliwie ułatwia nauczycielowi utrzymanie dyscypliny wśród uczniów. Zakłada się, że optymalne efekty można osiągnąć w grupach 6-8-osobowych.

 

Cena

Co rzeczywiście obejmuje? Ile godzin w semestrze? Jak liczne mogą być grupy? Co wliczone jest w cenę? Pozornie niska cena może oznaczać krótki kurs w tłoku lub w kiepskich warunkach lokalowych. Porównując oferty szkół warto zapytać o koszt jednej godziny lekcyjnej i jej długość (40, 45 czy 60 minut?). W profesjonalnej szkole nauczyciele są dobrze wynagradzani, zatem niska cena kursów może wzbudzać podejrzenia, że zatrudniane są osoby bez stosownego wykształcenia.

Infrastruktura 

Warto wybrać się do siedziby szkoły i obejrzeć sale lekcyjne, w których będą odbywać się zajęcia. Szczególną uwagę należy tu zwrócić na infrastrukturę szkół oferujących kursy dla dzieci, które uczą się w ruchu, poprzez działanie i potrzebują więcej przestrzeni.

 

Kwalifikacje kadry nauczycielskiej

Masz prawo do informacji, jakie kompetencje ma lektor, który będzie prowadzić zajęcia w Twojej grupie.

Nadzór metodyczny 

Upewnij się, czy szkoła zatrudnia metodyka, który sprawuje opiekę merytoryczną nad procesem rekrutacji do grup i przebiegiem procesu nauczania oraz nadzoruje pracę lektorów. Pytaj o wszystko, co cię nurtuje – metody stosowane przez szkołę, podręczniki, oczekiwane umiejętności - kompetentny metodyk powinien udzielić Ci fachowych odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

Program nauczania 

Profesjonalne szkoły opracowują własne programy nauczania  i klient ma prawo się z nimi zapoznać.

Ocena postępów
 - zapytaj, w jaki sposób szkoła monitoruje postępy słuchaczy, czy opracowuje indywidualne aporty semestralne lub możliwość bezpośredniego kontaktu z lektorem.

Znaki jakości i rekomendacje - dobrze jest wybrać szkołę, posiadającą akredytację Kuratorium Oświaty lub znak jakości PASE (link do  www.pase.pl), przyznawany placówkom, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez niezależnych inspektorów; dobrym świadectwem dla szkoły niewątpliwie jest też pozytywna opinia jej klientów.

tl_files/magazyn/boczne/napisz-2.jpg

tl_files/magazyn/boczne/poradnik-2.jpg

tl_files/magazyn/boczne/test-3.jpg